Archive for the ‘Akceptacja teściów’ Category

Kochanie teściów pomimo wszystko

  Skoro Stwórca zalecił miłość rodziców, to widocznie tak być powinno, bo przynosi to dobre owoce. Wielokrotnie oglądałem wręcz dramatyczne dla małżeństwa skutki złego traktowania rodziców współmałżonka. Dom, w którym wyrośliśmy, jest świę­tością nietykalną. Wielkim brakiem mądrości życiowej, by nie powiedzieć: utratą instynktu samozachowawczego, jest atako­wanie rodziny, a szczególnie rodziców współmałżonka. Nie ma znaczenia, czy [...]

Źródła zawinionej nieakceptacji teściów

  Niestety, zdarzają się sytuacje, że z obiektywnych i zawinio­nych powodów młodzi mają trudności z akceptacją swych te­ściów. Złożyć się może na to wiele czynników, których nie chciałbym opisywać, ponieważ zahaczają one o zachowania moralnie naganne, czasem patologiczne, a nawet przestępcze. Nie zachęcam też nikogo, by zaakceptował złe zachowania kogokolwiek, nawet gdy to są przyszli [...]

Niewinna inność

  Wyobraźmy sobie dwie rodziny: młodych i teściów. Młodzi poznali się na wędrówce po górach. W każdy wolny weekend ruszają za miasto. Śpią byle gdzie, jedzą byle co. Ubierają się wygodnie i tanio. Wszystkie zarobione pieniądze wydają na wojaże. Żadnych oszczędności. Bywa, że z wypadu wracają w poniedziałek nad ranem i po przebraniu się, bez [...]

Przyszli teściowie widziani jako wrogowie

  Młodzi ludzie w przyszłych teściach spotykają osoby inne od siebie. To oczywiste, że teściowie inaczej myślą od mło­dych, mają inne przyzwyczajenia, styl życia i wreszcie poglą­dy, również polityczne. Mają też inne zamiłowania i gusty. To wszystko dla ludzi wyrosłych w duchu prawdziwej tolerancji nie byłoby przeszkodą we wzajemnej akceptacji, a nawet za­przyjaźnieniu się. Niestety, [...]

Destrukcyjna nietolerancja

  Żyjemy w czasach programowo głoszonej tolerancji. Niestety, jest to puste hasło, używane do rozmaitych, nieraz perfidnych manipulacji. Pod hasłami tolerancji ukrywają się przeróżne siły i idee (zmierzające do narzucenia własnej woli), nie wyłącza­jąc sił o zapędach totalitarnych. Panuje tu tak wielkie pomie­szanie pojęć, że pod hasłami tolerancji toruje się drogę jawnemu złu, aż do [...]