Archive for the ‘Niedojrzałość do przyjęcia nowego dorosłego dziecka’ Category

Nieuświadamiane powody nieprzyjęcia

  Prawdę powiedziawszy, wymieniane wcześniej powody od­rzucenia przyszłej synowej czy zięcia są tylko pretekstem. Zauważmy, że wszystkie one względem teściów były jakby ze­wnętrzne i właściwie niezależne. Są jednak niewidoczne dla oka powody wewnętrzne, tkwiące w teściach, i tym samym całkowicie zależne od ich woli. Myślę tu o dojrzałości osobo­wości w ogóle, a w szczególności dojrzałości [...]

Szczególnie drastyczna historia

  Wspomniałem o historii, w której teściowa odrzuciła zięcia bez bliższego poznania, bo na wejściu nie spełnił jej marzeń i oczekiwań. (Przypomnę, że przybył na rowerze, w szortach i jako pierwszy wyciągnął rękę na powitanie. Pewnie jako kró­lewicz powinien przybyć na koniu [mercedesem], w królew­skich szatach i zaprezentować królewskie maniery). Otóż ta historia miała bolesny [...]

Inne źródła odrzucenia

  Rodzice podają bardzo różne powody, dla których odrzucają wybranka serca swego dziecka. Często jest to wygląd: za duży, za mały, za gruby, za chudy, niezgrabny, brzydki itp. Gdy rze­czywiście sam wygląd jest powodem odrzucenia, niezbyt do­brze świadczy to o dojrzałości rodziców. Inaczej rzecz się ma, gdy przyczyną niechęci nie jest niezależna od człowieka uro­da [...]

Odrzucenie ?bo jest za biedny (biedna)”

Musi to być szczególnie bolesne, bo przecież (zazwyczaj) zu­pełnie niezawinione. Z drugiej strony sądzę, że osoba odrzuca­na dlatego, że jest niezamożna, powinna wiać czym prędzej, a w każdym razie przyjąć to jako sygnał ostrzegawczy, bo ostrze­żenie jest rzeczywiście bardzo wyraźne i poważne. Świadczy ogól­nie o podejściu do życia. Prawdopodobnie postawą rodziców skażone jest ich dziecko. [...]

Mezalians?

  Pojęcie mezaliansu kojarzy się z dawnymi czasy, kiedy to narzeczeni pochodzili z innych, nierównorzędnych warstw spo­łecznych. Dziś takich problemów nie ma… a jednak są pokrew­ne. Tyle tylko, że linia podziału nie biegnie przez „wysokość" urodzenia. Dziś często zarysowuje się podział biedny-bogaty, czasem z miasta-ze wsi lub wykształcony-niewykształcony czy niewierzący-wierzący. Mezalians współcześnie powstaje wte­dy, gdy [...]

Zakaz odwiedzin

  Wspominałem już o przypadku, kiedy to odrzucenie chłopa­ka nastąpiło przy pierwszym spotkaniu, gdy w domu przyszłych teściów pojawił się w szortach po wycieczce rowerowej. Otrzy­mał wówczas zakaz przekraczania progu tamtego domu i tym samym stracił szansę na zmianę wizerunku w oczach teścio­wej – bo to ona go jednoznacznie odrzuciła. Opisany przypadek zdarzył pod koniec [...]

Trudność pokoleniowa

  Rodzicom, nawet tym bardzo elastycznym i mądrym, nie­łatwo jest zaakceptować zachowania, styl bycia, słownictwo czy choćby sposób ubierania się nawet swych dzieci, a co dopiero wybranków ich serc. Wiem, jak w cichości cierpieli moi bliscy znajomi, gdy ich osiemnastoletni syn wszedł, a ra­czej wkroczył do domu dumnie i lekko prowokacyjnie ze srebrnym kolczykiem w [...]