Archive for the ‘Niedojrzałość rodziców’ Category

Wychowanie religijne wnuków

  Dziadkowie mogą odegrać ważną rolę w wychowaniu reli­gijnym wnuków. Oni, mający zwykle więcej czasu wolnego niż rodzice, mogą dać dzieciom naprawdę ogromnie dużo. Nie sposób przecenić udziału dziadków w wychowaniu religijnym wnuków. A jednak nie wolno dziadkom zastępować rodziców, a tym samym zwalniać rodziców od wychowania religijnego swych dzieci. I znowu często jest to [...]

Udział teściów w wychowywaniu wnuków

  Teściowie-dziadkowie w wychowaniu wnuków mają ogrom zadań do spełnienia. Dzieci pozbawione miłości dziadków są jakby z czegoś odarte, jakby okaleczone, pozbawione pełni. Dziadkowie mogą być nieocenieni w sytuacji, gdy zabraknie jednego z rodziców. Przykładowo, w przypadku braku ojca (nie wnikam tu, z jakiej przyczyny) wzorcem męskości może być dla dziecka dziadek, zwłaszcza gdy jest [...]

Ingerencja w czas poczęcia i liczbę wnuków

  Sprawa wnuków zasługuje na odrębne potraktowanie. Za­nim jednak zajmiemy się powszechnie znanym problemem ingerencji w wychowanie, zauważmy jeszcze wcześniejszą, sięgającą już nawet planów poczęcia dziecka, a dla teściów – wnuka. Wielokrotnie spotykałem się z zupełnie nieuprawnioną ingerencją teściów już na tym etapie. Wspomniałem już o sytu­acji, gdy teściowie, finansując małżeństwo studenckie, zakazy­wali poczęcia dziecka. [...]

Urządzanie młodym życia według pomysłu teściów

  W każdym normalnym człowieku istnieje naturalna skłon­ność, by osobom bliskim, kochanym podpowiadać rozwiązania sprawdzone jako dobre we własnym życiu. Nie ma w tym nicze­go złego, więcej – jest to normalne i prawidłowe. Niestety, ta prawidłowa chęć podpowiedzi przeradza się nierzadko w dyk­tat, narzucanie najlepszych i jedynie słusznych rozwiązań. Wiele, zwłaszcza nie panujących dostatecznie nad [...]

Wesele

  Wesele, jak sama nazwa wskazuje, powinno być czasem radości i weselenia się. Niestety jest często źródłem konfliktów na linii młodzi-teściowie. Generalnie zachęcam obie strony konfliktu do elastyczności i uwzględnienia życzliwie i z wyro­zumiałością postulatów drugich. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wizje ślubu i wesela swych dzieci rodzice (zwłaszcza bardziej emocjonalne mamy) układają [...]

Udział teściów w podejmowaniu decyzji przez młodych

  Słyszałem kiedyś zdanie, że teściowie nie powinni dawać gotowych rozwiązań młodym nawet wtedy, gdy ci sami o to poproszą. Było to dawno i przyznaję, że zdanie to bardzo mnie poruszyło i spowodowało pewien wewnętrzny sprzeciw. Teraz, po latach widzę jego mądrość i głębię również z perspektywy tego, kto widział wielokrotnie złe skutki wynikające z [...]

Zwracanie uwagi młodym

  Chciałbym w tym miejscu szczególnie uczulić teściów na sposób zwracania uwagi swym zięciom. Ten sposób wynika oczywiście ze stanu dojrzałości zwracającego uwagę. Niedoj­rzały żąda, by było tak, jak on chce. On, który zawsze ma rację, czego dowodem ma być, że zawsze postawi na swoim. Dojrzały dzieli się swym doświadczeniem w taki sposób, by dało [...]

Zaburzenia w poczuciu własnej wartości

  Najpierw muszę wytłumaczyć, dlaczego zaburzenia w po­czuciu własnej wartości uznałem za aspekt niedojrzałości i dla­czego stwierdziłem, że brak dostatecznego poczucia własnej wartości objawia się często nadmierną autoiytatywnością, a na­wet agresywnością mężczyzny. Na drodze do dojrzałości człowieka zasadniczym czynni­kiem jest (oprócz wychowania) samowychowanie. By móc pod­jąć samowychowanie, trzeba wpierw poznać samego siebie i do­konać oceny [...]

Synowa wychowuje teścia?

  Powróćmy do relacji teść-synowa. Czego by nie mówić, to jednak teść jest mężczyzną, a synowa kobietą. Normalny, cał­kowicie uporządkowany, dojrzały mężczyzna oczywiście zwra­ca uwagę na okoliczne kobiety. Leży to w jego naturze, tak jest stworzony. Więcej, kobiety są dla niego ważne w tym sensie, że chce w ich oczach wyglądać na wspaniałego, mądrego, dziel­nego [...]

Niedorozwój psychoseksualny

  Niestety, wielu mężczyzn w sile wieku jest niedorozwinię­tych psychoseksualnie. Mówi się nawet o syndromie czterdzie­stolatka. Mężczyzna taki w sferze seksualnej jest na poziomie bawiącego się chłopca (playboy). Niektórzy nawet z dumą okre­ślają siebie jako playboya właśnie. Żałosne to, ale prawdziwe. Tu, co ze smutkiem muszę odnotować, zdarzają się mężom zdrady, które niestety w niektórych [...]