Archive for the ‘Niedojrzałość rodziców’ Category

Przyczyny trudności z teściem

  Muszę przyznać, że z problemem trudności z teściem spoty­kam się znacznie rzadziej niż z problemem z teściową. Bez wątpienia przyczyną tego stanu rzeczy jest mniej emocjonalne podejście mężczyzny do życia i racjonalniejsza (rozumniejsza) ocena sytuacji, a także mniejsza umiejętność i chęć wchodze­nia w sprawy drugiego człowieka w ogóle, a w jego życie oso­biste, intymne [...]

Polowanie na zięcia lub synową

  Zdarza się niestety, że rodzina ewidentnie posługując się kłamstwem, knuje spisek, by upolować zięcia lub synową. Znam np. historię, gdy rodzina „upchnęła" syna alkoholika bardzo porządnej i niczego nie spodziewającej się dziewczynie. Chłopak od początku znajomości podawał się wręcz za absty­nenta. Rzeczywiście, maskował się doskonale i w towarzystwie narzeczonej nie wypił nawet piwa. Rodzina [...]

Nieobiektywne widzenie ewentualnych win

  Nawet w przypadku wielkiej dojrzałości trudno jest tak do końca obiektywnie spojrzeć na zły udział własnego dziecka w przypadku narastającego konfliktu w jego małżeństwie. Zwłaszcza gdy błędy popełniane przez dziecko są „powtórką z rozrywki" małżeństwa jego rodziców. Najtrudniej bowiem za­uważyć własne winy i pogodzić się z tym faktem. Łatwiej do­strzec drzazgę w oku brata [...]

Sytuacja niedojrzałej kobiety wypuszczającej dziecko z domu

  Podsumujmy krótko sytuację kobiety o uczuciach nie upo­rządkowanych władzami rozumu i nie podporządkowanych władaniu woli, czyli niedojrzałej emocjonalnie. Boi się, co z nią samą będzie, gdy dziecko, najważniejsza lokata jej uczuć, osoba, której poświęciła całe swe życie, odej­dzie z domu z kimś całkowicie obcym. Boi się, że ona stanie się nikomu niepotrzebna i ma [...]

Matki uczuciowo niedojrzałe

  Niestety, wiele kobiet nie ma takiej postawy mądrej, przewi­dującej miłości. Koncentrują się nie tylko na swoich uczu­ciach, lecz wręcz na chwilowych odczuciach, które są jedyną wykładnią postępowania. Kobieta wówczas za żadne skarby świata nie pozwoli mężowi wykąpać jej" dziecka. Myśli: „Na pewno ze swymi niezgrabnymi łapami zrobiłby mojemu dziec­ku krzywdę". Postawa taka od początku [...]

Matki dojrzałe uczuciowo

  Chcemy zastanowić się nad dojrzałością uczuciową kobiet koncentrujących się niejednokrotnie nadmiernie (nie waham się tego określenia użyć) na własnych dzieciach. Trudno w tym miejscu definitywnie rozstrzygnąć, czy kobiety popycha do tego miłość, czy egoizm: zachłyśnięcie się swoimi uczuciami. Mat­ka kierująca się miłością poświęca się dziecku, wiedząc, jak pierwszoplanowe – ogromne i subtelne zarazem – [...]

Przewidywanie następstw w odległym czasie

  Zatrzymajmy się na chwilę nad ogólną refleksją na temat dojrzałości i jej owoców. Stopień dojrzałości człowieka można rozpoznać po perspektywie czasowej uwzględnianej w jego planach i działaniach. Im większa dojrzałość, tym bardziej uwzględniane są skutki, mogące się pojawić nawet w odległej przyszłości. Im mniejsza dojrzałość, tym krótsza perspektywa czasowa. Skrajnie niedojrzały człowiek jako jedyne [...]

Dziecko jako lokata uczuć kobiety kosztem męża

  Wróćmy jednak do żon nienasyconych uczuciowo w rela­cjach z własnym mężem. Oto w małżeństwie pojawia się dziec­ko. Cudowny obiekt lokaty uczuć dla kobiety. Z jednej strony, nieporadne, całkowicie zależne od matki, własne, rodzone dziecko wzbudza w każdej normalnej kobiecie trudną do opi­sania kumulację, a często wręcz wybuch dobrych uczuć, z dru­giej strony – jest [...]

Nieprawidłowa relacja uczuciowa żony i męża

  W naszej kulturze niestety dość często tak się dzieje, iż żony nie czują się nasycone dobrym kontaktem uczuciowym ze swoimi mężami. Składa się na to wiele przyczyn. Jedną z nich jest to, że subiektywne tęsknoty kobiet w sferze uczuć, nierzadko wybujałe na skutek czytanej literatury i oglądanych filmów, są po prostu niemożliwe do spełnienia [...]