Archive for the ‘Pozytywne oddziaływanie teściów’ Category

Apel

  Podsumowując rozważania, pragnąłbym zaapelować zarówno do młodych małżeństw, jak i do teściów. Włóżcie uczciwy trud w budowanie prawidłowej relacji, po­przedzone prawdziwym i do końca przeprowadzonym odejściem dzieci z domu. To odejście jest warunkiem koniecznym do budowy nowej jakości, odrębnej rodziny. Jest nakazane przez samego Stwórcę, który nie tylko pragnie szczęścia swego stwo­rzenia, ale nieomylnie [...]

Młodzi pomagają teściom

  Wspomniałem wcześniej, jak synowa wspierała teścia, który rzucał palenie papierosów. Wielokrotnie spotykałem się z sy­tuacją prawdziwej troski i wspierania teściowej przez zięcia, zwłaszcza gdy była osamotniona po śmierci męża czy odejściu męża z rodziny. Często zięć funkcjonuje wówczas jako najważ­niejszy mężczyzna, co daje mu dużo satysfakcji i stosunki z te­ściową układają się bardzo dobrze. [...]

Teściowie pomagają młodym

  Rodzice wychowując swoje dziecko, powinni wychować je do miłości. Dla większości wybraną drogą realizacji miłości w życiu jest małżeństwo. Tak więc wszystkie cechy potrzebne w życiu małżeńskim, wpojone i – w dobrym sensie tego słowa – przećwiczone w trakcie wychowania dziecka, są wspaniałym posagiem, darem rodziców na rzecz jego małżeństwa. Poza tym rodzice w [...]