Archive for the ‘Próby nieuprawnionej interwencji’ Category

Przykłady roszczeń młodych

  Co prawda roszczenia nie ograniczają się do sfery finanso­wej, lecz przykłady z tej branży są czytelne i wyraziste. Zacznę zatem od nich. Oto młode małżeństwo jeszcze przed ślubem przedstawiło na piśmie żądania wobec rodziców obu stron. W związku z tym, że pobierali się w trakcie studiów, sami nie mieli własnych dochodów. Ustalili, że rodzice [...]

Czynniki sprzyjające postawie roszczeniowej

  Trzeba jednak odnotować, że w wychowaniu w rodzinie popełnia się nierzadko błędy, które wpływają na rozwój posta­wy egoizmu u dzieci. Wielu rodziców, ulegając najróżniejszym modom, straciło z oczu naczelny cel wychowania dzieci. Ce­lem tym jest wychowanie dziecka do miłości, bo miłość jest w życiu najważniejsza. Miłość jest drogą do świętości i do zba­wienia. Nie [...]

Źródło postaw roszczeniowych

  Oczywistym źródłem postaw roszczeniowych jest egocentryzm i egoizm. W pewnym sensie można by powiedzieć, że rodzice zbierają owoce niewłaściwego wychowania swych dzieci. A jed­nak powiedzenie: „Mają, na co zasługują" byłoby zbytnio uprasz­czające i po głębszym rozważeniu krzywdząco niesprawiedliwe. A to dlatego, że wychowanie to nie tylko wpływ rodziny. W naj­nowszych badaniach socjologicznych zauważono, że [...]