Archive for the ‘Wspólne mieszkanie’ Category

W domu rodziców żony

  Tu wydawać by się mogło, że sytuacja jest bezpieczna. Nie ma konfliktu dwóch różnych gospodyń. A jednak są problemy innej natury. Zięć przyjęty jest przez teściów zwykle na zasa­dzie kolejnego dziecka. Dziś tolerancyjni teściowie przyjmują nawet dość dziwacznych zięciów, pewnie myśląc: „Mógłby być gorszy". Otwierają więc dom i ramiona ze słowami: „Witaj, je­steś kolejnym [...]

W domu rodziców męża

  Tu rozgrywa się osławiona sytuacja konfliktu dwóch gospo­dyń w domu. Rzeczywiście jest to ważny i delikatny problem. Gdy dojdzie do rywalizacji, walka jest nierówna. Warto zauwa­żyć, że pozycje, na których stoją obie kobiety, są diametralnie różne. Teściowa – doświadczony zawodowiec z dwudziestokil­kuletnią co najmniej praktyką. Synowa – amator dopiero racz­kujący w nowej roli. Teściowa [...]

Odwiedziny pokoju młodych pod ich nieobecność

  Wiele mamuś nieraz w najlepszej wierze, z zamiarem pomo­cy młodym chciałoby np. posprzątać ich pokój, „bo oni przecież mają tak mało czasu". Pewnego razu do poradni przyszła elegancka, czterdziesto- kilkuletnia pani, z zawodu pedagog, poskarżyć się na synową. Dochodziło do strasznych awantur, które „wszczynała synowa bez żadnego powodu". I co się okazało? Po ożenku [...]

Niedopuszczalny sublokator

  Nawet w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych trud­no dopuścić myśl, żeby w pokoju młodych mieszkał jeszcze ktoś z domowników, np. brat, siostra czy dziadek. Znana mi jest opowieść o tym, że młodzi dostali do dyspozycji ogromny (w starym budownictwie) pokój z… dziadkiem. Dziadek, staru­szek miał swój kącik za wielką szafą i praktycznie z niego nie [...]

Własny pokój

  Są jednak sytuacje, wcale zresztą nierzadkie, gdy zamiesz­kanie z teściami jest po prostu życiową koniecznością, rzeczy­wiście dyktowaną trudną sytuacją materialną. Należy wówczas zadbać o to, by zminimalizować możliwe negatywne skutki, a wydobyć elementy pozytywne. Jestem przekonany, że mini­mum intymności i poczucia odrębności może być zagwaran­towane tylko wtedy, gdy młodzi otrzymają na wyłączne użytkowanie odrębny, [...]

Szansa rozwoju

  Sytuacja zakładania własnej rodziny jest cudowną szansą na przekroczenie samego siebie, na rozwój osobowy. Bo oto wszystko, co tworzymy, jest i będzie nasze. Robimy to dla sie­bie, dla przyszłych dzieci. Niestety, choć ten entuzjazm zwykle narasta, gdy młodzi są na swoim (choćby to był wynajęty jeden pokój na poddaszu), to nierzadko przygasa, gdy są [...]

Zagrożenie wygodnictwem

  Rzecz jasna, sytuacja taka jest niezwykle niebezpieczna, rodzi bowiem pokusę wygodnictwa i wożenia się na teściach. Bez wątpliwości powoduje to degradację osobowości młodych, którzy przecież powinni się stać dojrzałymi osobami. Ot, choć­by aby być pięknym przykładem dla swych dzieci. Tak łatwo jest pozwolić mamusi pomóc, skoro sama tego chce. A przecież nielogiczne byłoby, żeby [...]

Przyczyny jawne i nieuświadamiane

  Wspólne mieszkanie młodych małżonków z rodzicami jed­nego z nich jest dość powszechnym zjawiskiem. Składa się na to sporo przyczyn. Zwykle oficjalnie podawane są przyczyny zewnętrzne: względy materialne i niemożność kupienia czy choćby wynajęcia mieszkania przez młodych. Są jednak rów­nież przyczyny wewnętrzne, nierzadko nieuświadamiane. Może to być trudność odłączenia się od rodziców, czasem poczucie konieczności [...]