Kiedy przedawnia się dług?

Wile osób w obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej zaciągają długi, pożyczki, kredyty. Nie zawsze udaje się spłacić wszystko na czas, czasami powstają zaległości płatnicze. W związku z tym pojawia się pytanie – kiedy przedawnia się dług?
Zacząć należy od tego, co to jest przedawnienie długu. Jest to upływ czasu po którym dług przestaje być wymagalnym. Dług nadal istnieje, jednak nie ma obowiązku go spłacać. Wiedza na temat tego kiedy przedawnia się dług jest niezwykle istotna, bo może okazać się nasz wierzyciel skieruje sprawę do sądu. Wówczas sąd zacznie rozpatrywać sprawę i może wydać nakaz zapłaty. To naszym obowiązkiem jest poinformować sąd o przedawnieniu, gdyż sąd nie bada tego urzędu. Po otrzymaniu pozwu z sądu wraz z żądaniem odpowiedzi na pozew najpierw musimy sprawdzić kiedy przedawnia się dług. Terminy przedawnień są różne dla osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Poza tym okres przedawnienia długu jest różny dla różnych zobowiązań. Ogólnie wszystkie roszczenia majątkowe przedawniają się z upływem sześciu lat. Również w tym okresie przedawniają się roszczenia stwierdzone już prawomocnym wyrokiem. W dobie aktywności sądu elektronicznego w Lublinie, informację taką należy zapamiętać. Możemy dostać wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej, która kupiła nasz dług (być może nawet nieistniejący) od innej firmy windykacyjnej. Firma taka może skierować egzekucję na drogę egzekucji komorniczej, wówczas jeżeli będziemy dysponować wiedzą kiedy przedawnia się dług, będziemy w stanie skuteczne się bronić, składając zażalenie na czynności komornika do sądu.
Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, należy pamiętać, że przedawnienie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej następuje po upływie trzech lat. To samo dotyczy świadczeń okresowych, takich jak – opłaty z tytułu najmu, alimenty.
Może nam także przytrafić się spór z pracodawcą i okaże się, że musimy sprawdzić kiedy przedawnia się dług wynikający ze stosunku pracy. Wszystkie roszczenia wynikające ze stosunków pomiędzy pracownikami oraz pracodawcami, czyli ze stosunku pracy przedawni się wraz z upływem trzech lat. Czyli jeżeli zostaniemy zwolnienie, naszym zdaniem bezpodstawnie lub niesprawiedliwie, powinniśmy wnieść powództwo przed upływem trzech lat. W przeciwnym wypadku nasz były pracodawca będzie mógł w odpowiedzi na pozew podnieść zarzut przedawnienia i wygrać sprawę.
Najkrótszy termin przedawnienia roszczenia jest przewidziany dla roszczeń z tytułu umowy przewozu. Jeżeli toczymy spór z przewoźnikiem i planujemy wnieść przeciwko niemu pozew do sądu, to warto sprawdzić kiedy przedawnia się dług związany z przewozami. Mianowicie, termin przedawnienia takiego długu wynosi jeden rok.
Jak widzimy wiedza na temat terminów przedawnienia jest wiedzą niezwykle ważną i przydatną w życiu codziennym. Jesteśmy codziennie stroną jakiegoś stosunku prawnego, który może zakończyć się sporem i skierowaniem sprawy do sądu. Zatem informacja kiedy przedawnia się dług jest niezwykle ważna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here