Due diligence

Due diligence to zachowanie ostrożności, które zwykle oczekuje się od rozsądnej firmy lub osoby przed zawarciem umowy albo kontraktu z inną stroną, a także działaniem z zachowaniem określonego standardu staranności.

Może to być obowiązek prawny, ale termin ten będzie częściej dotyczył dochodzeń dobrowolnych. Typowym przykładem due diligence w różnych branżach jest proces, w ramach którego potencjalny nabywca ocenia firmę docelową lub jej aktywa do przejęcia. Teoria leżąca u podstaw due diligence głosi, że prowadzenie tego rodzaju dochodzenia w znacznym stopniu przyczynia się do świadomego podejmowania decyzji, zwiększając ilość i jakość informacji dostępnych dla decydentów oraz zapewniając, że informacje te są systematycznie wykorzystywane do rozważania decyzji i wszystkich jej kosztów, korzyści i ryzyko.

Due diligence przybiera różne formy w zależności od celu:

1. Zbadanie potencjalnego celu fuzji, przejęcia, prywatyzacji lub podobnej transakcji finansowania przedsiębiorstw zwykle przez kupującego. (Może to obejmować samodzielną analizę due diligence lub „reverse due diligence”, tj. Ocenę firmy, zwykle przez stronę trzecią w imieniu firmy, przed wprowadzeniem firmy na rynek).

2. Rozsądne dochodzenie skupiające się na istotnych przyszłych sprawach.

3. Egzamin uzyskuje się, zadając pewne kluczowe pytania, w tym: jak kupujemy, jak tworzymy strukturę przejęcia i ile płacimy?

4.Badanie bieżących praktyk dotyczących procesów i zasad.

5. Badanie mające na celu podjęcie decyzji o przejęciu z wykorzystaniem zasad wyceny i analizy wartości dla akcjonariuszy.

Proces należytej staranności można podzielić na kilka odrębnych obszarów:

1. Audyt zgodności.
2. Audyt finansowy.
3. Audyt makrośrodowiskowy.
4. Audyt prawno-środowiskowy.
5. Audyt marketingowy.
6. Audyt produkcji.

Odpowiednie obszary zainteresowania mogą obejmować sytuację finansową, prawną, pracowniczą, podatkową, IT, środowisko oraz sytuację rynkową / handlową firmy. Inne obszary obejmują własność intelektualną, majątek nieruchomy i osobisty, ubezpieczenie i zakres odpowiedzialności, przegląd instrumentów dłużnych, świadczenia pracownicze (w tym ustawę o przystępnej cenie) oraz sprawy pracy, imigrację i transakcje międzynarodowe. Obszary zainteresowania due diligence nadal się rozwijają, a cyberbezpieczeństwo staje się obszarem zainteresowania nabywców biznesowych. Ustalenia due diligence wpływają na szereg aspektów transakcji, w tym cenę zakupu, oświadczenia i gwarancje wynegocjowane w umowie transakcyjnej oraz odszkodowanie udzielane przez sprzedających.

Due Diligence pojawiło się jako oddzielny zawód dla ekspertów księgowych i audytorów i jest zwykle określane jako usługi transakcyjne.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here