Wszystko, co musisz wiedzieć o odprawie

Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce pracuje około 16,5 miliona osób. Jeżeli jesteś jedną z nich, raz na jakiś czas pewnie zastanawiasz się, co jeżeli zostaniesz zwolniony? Jeżeli jesteś sumiennym pracownikiem, teoretycznie nie powinieneś się tego obawiać, prawda? Jednak dzisiejszy rynek może być nieprzewidywalny. W każdej firmie zdarzają się redukcje pracowników. Jest to zależne od wielu czynników. Warto jednak pamiętać, że zwolnienia, to sytuacja niekomfortowa dla obu stron – i pracodawcy, i pracownika. W takich sytuacjach oboje powinniście pamiętać o wielu formalnościach, prawach i przywilejach związanych z tą sytuacją. Dla Ciebie, jako pracownika, jednym z ważniejszych spraw jest odprawa. Nikt przecież nie chce zostać zwolnionym bez jakichkolwiek pieniędzy na życie. W takim razie, kiedy należy się odprawa i czym ona właściwie jest?
Odprawa to inaczej jednorazowa rekompensata za utratę miejsca pracy, bez winy pracownika. Prościej mówiąc, jeżeli zostaniesz zwolniony przez zwykłą redukcję, a nie przez to, że chociażby nie wywiązywałeś się ze swoich zadań, powinieneś dostać odprawę. Jednak sprawa nie jest tak oczywista jak mogłoby się wydawać. Otóż istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione. Pierwszy i najważniejszy z nich, to ilość osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, w chwili dokonywania zwolnień. Aby móc liczyć na rekompensatę, pracodawca musi zatrudniać przynajmniej 20 osób. Wszystkie warunki są szczegółowo opisane w ustawie, zwanej ,,ustawą o zwolnieniach grupowych”. Jednak dwa najważniejsze warunki zostały podane powyżej. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 osób, a utrata pracy nie jest spowodowana winą pracownika, możemy liczyć na odprawę.
Jakiej wysokości powinna być odprawa? To pytanie na pewni zadamy, jeżeli będziemy w sytuacji podanej powyżej. Wszystko zależy od przepracowanego okresu w danym przedsiębiorstwie. Otóż, gdy byliśmy zatrudnieni mniej niż dwa lata, należy nam się jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli u jednego pracodawcy spędziliśmy od 2 do 8 lat, przysługuje nam dwumiesięczne wynagrodzenia. Natomiast, gdy pracowaliśmy więcej niż 8 lat, możemy spodziewać się trzymiesięcznego wypowiedzenia. Oczywiście są to wartości minimum. Możemy otrzymać większą kwotę, jednak nieprzekraczającą 15 minimalnych wynagrodzeń za pracę, co regulują odrębne przepisy.
Warto dodać, że odprawa nie przysługuje osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli przykładowo umowy o dziełu czy umowy zlecenia.
Dobrze jest zajrzeć także do podpisanej umowy z pracodawcą, gdyż może on sam regulować wysokość odprawy. Jednak warto pamiętać, że nie może ona być mniej korzystna niż przewidują to przepisy prawa. Musimy także wiedzieć, że odprawy nie są zwolnione z podatku dochodowego.
Jeżeli byliśmy dobrymi pracownikami, nie powinniśmy obawiać się zwolnienia. Oczywiście sam fakt utraty pracy nie jest przyjemny, ale naszym zabezpieczeniem jest właśnie odprawa. Dzięki niej będziemy mogli spokojnie zająć się poszukiwaniem nowego zajęcia, a nie martwieniem się, za co zapłacimy rachunki. Warto więc orientować się, czy i jaka rekompensata nam przysługuje. Dzięki temu możemy spać bezpiecznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here