Zasiłek dla bezrobotnych

Zdarza się, że kolej życia jedzie różnymi torami. Jednym z efektów nieprzewidywalnych, życiowych zdarzeń, jest utrata pracy. Trzeba jednak z czegoś żyć. W lepszej sytuacji są osoby, które mają pracującego partnera. Jeżeli nie mają tyle szczęścia, w ich głowie jak najszybciej musi pojawić się myśl „Jak uzyskać i kiedy należy się zasiłek dla bezrobotnych?”. Oczywiście o ile nie są aktualnie zdolni do pracy.

Komu i kiedy należy się zasiłek?

Zasiłek to zapomoga pieniężna, przyznawana przez starostę osobom niegenerującym przychodu lub generującym przychód, który nie przekracza połowy płacy minimalnej. Najpierw jednak trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy. Następną sprawą jest konieczność posiadania dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Musimy bowiem udowodnić, że mamy co najmniej roczny staż pracy oraz w okresie 18 miesięcy przed rejestracją odbieraliśmy co najmniej płacę minimalną. Jeżeli w urzędzie pracy będzie odpowiednia propozycja pracy lub stażu, wówczas osobie ubiegającej się nie zostanie wypłacona „kuroniówka” (nazwa wzięła się od Jacka Kuronia; w czasie pełnienia funkcji Ministra Pracy i Polityki społecznej wprowadził on to świadczenie). Niech nie martwią się jednak osoby niezatrudnione, ale prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeżeli odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, również mają prawo otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, o ile wymiar pracy stanowił co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Jak otrzymać zasiłek?

Aby otrzymać zasiłek, powinniśmy skierować się do Powiatowego Urzędu Pracy, stosownego do miejsca zamieszkania. Tam należy dostarczyć wszystkie wcześniej wspomniane dokumenty (czyli dokumentację związaną z zatrudnieniem), a ponadto zaświadczenia o przebytych kursach czy pisma poświadczające brak możliwości wykonywania danej pracy. Jeżeli prowadziliśmy firmę, musimy dostarczyć też stosowne dokumenty odnoszące się do opłacenia składek w ZUS-ie i zaświadczenie o zawieszeniu tudzież wykreśleniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Osoby niepełnosprawne z kolei są zobowiązane przynieść orzeczenie o niepełnosprawności.

Przez jaki czas możemy pobierać zasiłek oraz ile wynosi jego kwota?

Zasiłek można pobierać w okresie od pół roku do roku.

Przez pierwsze 3 miesiące kwota podstawowa wynosi 847,80 zł (do 31 maja 2019 roku). W kolejnych zaś 665,70 zł. Kwoty te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu według niżej podanych zależności.

Jeżeli aplikant ma staż pracy wynoszący od 5 do 20 lat, wówczas przysługuje mu zasiłek podstawowy.

Jeżeli pracował ponad 20 lat, wówczas może otrzymać zasiłek podwyższony, czyli 120% kwoty podstawowej.

Jeśli pracował od jednego roku do pięciu lat, w takiej sytuacji ma prawo do pobieranie 80% zasiłku podstawowego.

Kiedy można stracić zasiłek i komu nie przysługuje?

Stracimy prawo otrzymywania „kuroniówki”, jeżeli nie podejmiemy czynności wskazanych nam przez urząd pracy.

Nie otrzymamy świadczenia wtedy, kiedy zwolniono nas dyscyplinarnie lub jeżeli otrzymaliśmy odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Nie przysługuje nam ono też w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy odbyło się za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron. Są jednak od tego wyjątki, takie jak np. wypowiedzenie spowodowane zmianą miejsca zamieszkania przez interesanta lub rażące naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here