Dokumenty wymagane do emerytury

Emerytura powinna być cudownym okresem, stanowiącym nagrodę za lata pracy w zawodzie. Wyobrażamy ją sobie jako sielankowy czas, kiedy to w końcu nigdzie nam się nie spieszy, nie mamy zobowiązań związanych z pracą i w końcu możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę – spędzać czas z przyjaciółmi, wychowywać wnuki, rozwijać pasję, podróżować. Często jednak sen z powiek przyszłego emeryta spędzają finanse. Podpowiadamy, jakie dokumenty do emerytury są potrzebne, co zawierają i co warto zabrać ze sobą, gdy wybieramy się do ZUS-u.
Na podstawie ustawy o emeryturach możemy dowiedzieć się, że osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku emerytura przysługuje po ukończeniu, w zależności od płci, określonego wieku; dla kobiet jest to przynajmniej 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Na ustalenie prawa do nowej emerytury nie ma wpływu długość stażu pracy, czyli okresu kiedy byliśmy ubezpieczeni przez zakład pracy, ale ma on już znaczenie przy ustalaniu wysokości wypłacanego świadczenia.
Wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania emerytury należy złożyć w oddziale ZUS-u odpowiednim dla naszego miejsca zameldowania. Nie należy tego robić wcześniej niż miesiąc przed spełnieniem warunków koniecznych do otrzymywania emerytury, ponieważ wówczas nasz wniosek na pewno zostanie odrzucony.
Najważniejszym dokumentem, jaki musimy złożyć, by otrzymywać świadczenie emerytalne, jest wniosek o emeryturę, czyli formularz ZUS Rp-1. Jest on niezbędny do wszczęcia postępowania emerytalnego. Druk ten został przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tam też możemy go dostać. Jest on również dostępny do pobrania na oficjalnej stronie ZUS-u, czyli www.zus.pl.
Ów wniosek zawierać musi wszystkie podstawowe dane o osobie, która ubiega się o świadczenie, między innymi imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEl, adres, ale również wskazanie rodzaju świadczenia, którym jednostka jest zainteresowana, jej podpis oraz dane konta, na które ma być przelewana emerytura (nie jest to konieczne, może być ona również przekazywana do rąk własnych przez listonosza).
Do takiego wniosku musimy również dołączyć dokumenty potwierdzające przebyte przez nas okresy składkowe i nieskładkowe oraz druk Rp-6, czyli kwestionariusz dotyczący tych okresów, z zawartymi w nim danymi personalnymi osoby ubiegającej się o wypłacanie świadczenia oraz informację o dokumentach, jakie przekazane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, celem potwierdzenia tych okresów.
Dokumentami, którymi poświadczymy nasz okres zatrudnienia, może być np. świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, orzeczenie sądu lub zaświadczenie uzyskane w zakładzie pracy lub od pracodawcy. Przyjmowane są również legitymacje służbowe, umowę o pracę lub wpisy w dowodach osobistych.
Proces ubiegania się o przysługujące nam świadczenie emerytalne nie jest niczym skomplikowanym ani czasochłonnym. Nie należy się tutaj z niczym spieszyć, dokładnie sprawdzić wszystkie wymogi i dobrze ustalić, do którego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinniśmy się udać, by załatwić wszystko sprawnie i bez stresu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here